02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Przewody doktorskie
 


  • lek. Agata Celejewska

Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii śródoperacyjnej skojarzonej z teleradioterapią u chorych na wczesnego raka piersi po zabiegu oszczędzającym pierś

Promotor – prof. dr hab. Bogusław Maciejewski

 

 


  • Lek. Magdalena Knetki-Wróblewska

Pierwotne nowotwory grasicy. Ocena wartości wybranych czynników prognostycznych.

Promotor – dr hab. Dariusz Kowalski, prof. nadzw.

 

 


  • Lek. Piotr Wiśniewski

Ocena wydolności diagnostycznej badania cytologicznego materiału uzyskanego drogą EBUS i EUS w raku płuca

Promotor – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

 

 


  • Mgr Małgorzata Lochmajer

Ocena jakości opieki pielęgniarskiej i jej wpływ na jakość życia chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi leczonych chirurgicznie z wykorzystaniem wybranych technik rekonstrukcyjnych

Promotor – prof. dr hab. Adam Maciejewski

 

 


  • Lek. Mateusz Dąbkowski

Zastosowanie śródtkankowej brachyterapii HDR jako metody powtórnego ratującego napromieniana u chorych ze wznową raka stercza po przebytym radykalnym leczeniu napromienianiem

Promotor – prof. dr hab. Jacek Fijuth

 

 


  • Mgr Nina Woźnialis

Chłoniak rozlany z dużych komórek B, CD5 dodatni – analiza morfologiczno-kliniczna z uwzględnieniem wybranych markerów przebudowy macierzy pozakomórkowej, angiogenezy oraz czynników prognostycznych

Promotor – prof. dr hab. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska

 

 


  • Lek. Witold Opiełka

Wpływ radioterapii na nasilenie procesów miażdżycowych w tętnicach szyjnych i kręgowych  chorych na raka regionu głowy, szyi i raka piersi

Promotor – prof. dr hab. Leszek Miszczyk