02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Dyrekcja Instytutu


DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

SEKRETARIAT: tel. 22 57-09-322, fax 22 57-09-472


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab.n.med Jerzy Ostrowski


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Dr n.med. Beata Jagielska


Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Prof. dr hab.n.med Andrzej Kawecki


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Teresa Janus


Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Elżbieta Barańska


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów

mgr Sławomir Gadomski

 


 

 

Pełnomocnicy Dyrektora

PROJEKTÓW BADAWCZYCH I EWALUACJI
prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

KONTAKT: tel. 22 546-20-93


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BADAŃ KLINICZNYCH
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

KONTAKT: tel. 22 643-39-16


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Leszek Sitek

KONTAKT: tel. 22 546-21-14


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
mgr inż. Jerzy Sędzik

KONTAKT: tel. 22 546-21-14


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
dr n. med. Witold Tomaszewski

KONTAKT: tel. 22 546-22-14, 22 349-64-80


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

KONTAKT: tel. 22 546-21-69


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PRZEDYPLOMOWEGO
dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

KONTAKT: tel. 22 570-91-27


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. RESTRUKTURYZACJI
mgr Aleksandra Woźny

KONTAKT: tel: 22 570 94 00