02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Poradnia Psychoonkologii

Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2011 roku.
Kierownikiem Zakładu jest dr n. med. Mariola Kosowicz.
Poradnia zatrudnia siedemnastu psychologów (w tym Kierownik Zakładu) i czterech psychiatrów pracujących w Centrum Onkologii w Warszawie.

Poradnia Psychoonkologii obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentów Centrum Onkologii oraz ich bliskich. Pomoc psychologiczna skierowana jest do pacjentów w trakcie hospitalizacji (w każdej Klinice Narządowej dostępny jest psycholog) i  do pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym.  

Prowadzimy następujące formy pomocy:

  • Interwencja kryzysowa - doraźna pomoc psychologiczna skierowana do osób, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w innym kryzysowym momencie jej przebiegu (wznowa, choroba rozsiana).

  • Terapia krótkoterminowa - obejmuje kilka spotkań z psychologiem poświęconych pracy nad aktualnymi trudnościami psychologicznymi chorych i/lub ich bliskich.

  • Terapia nastawiona na problem - jest to praca terapeutyczna z psychologiem skierowana na poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemu zgłaszanego przez pacjenta.

  • Terapia podtrzymująca - obejmuje wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z problemami psychospołecznymi pacjenta.

  • Grupa wsparcia dla pacjentów - zajęcia grupowe mające na celu wsparcie psychologiczne  osób na różnym etapie choroby nowotworowej.

  • Terapia małżeńska i rodzinna - spotkania małżeństw i/lub rodzin z psychologiem.   

  • Terapia dla osób w żałobie.


Prowadzimy również działalność dydaktyczną (wykłady i warsztaty umiejętności psychologicznych dla lekarzy i personelu medycznego) 

W ramach działalności naukowej prowadzone są badania obejmujące wszystkich pacjentów Centrum Onkologii, dotyczące wielu aspektów radzenia sobie z chorobą nowotworową na różnych jej etapach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Poradnikami oraz serią wydawniczą Co Warto Wiedzieć.Kontakt:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5
Wejście A, I piętro, pok.A-101
Tel: 22 546 32 42
e-mail: psychoonkologia@coi.waw.pl