02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Rejestracja


Rejestracja Telefoniczna i Informacja Ogólna

tel: (22) 460 00 09
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00


Rejestracja Główna

Wejście D budynku przychodni

tel. (22) 546 21 39, (22) 546 20 39, (22) 546 24 04, (22) 546 22 26


Rejestracja Pacjentów Pierwszorazowych

Wejście E budynku przychodni

Czynna w godz.: 7:00-14:30  poniedziałek-piątek; po godzinie 14:30 rejestracja pacjentów pierwszorazowych w wejściu D

tel. (22) 546 26 32, (22) 546 26 46


Rejestracja Pacjentów Leczonych

Wejście D budynku przychodni

Czynna w godz.: 7:00 – 18:00 poniedziałek-czwartek; 7:00 – 15:30 piątek

tel. (22) 546 21 39, (22) 546 20 39, (22) 546 24 04, (22) 546 22 26


Rejestracja do Poradni Urologicznej, Poradni Ginekologicznej i Poradni Leczenia Bólu

Wejście C budynku przychodni

Czynna w godz.: 7:30-15:05  poniedziałek-środa, 7:30 -15:00 czwartek- piątek

tel. (22) 546 32 66