02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Uchwały


Regulamin awansów


Uchwały 2017


Uchrwała nr 1/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencii 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
W sprawie Zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uchwała nr 2/2017

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 20I6-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie planu finansowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na rok 2017

Uchwała nr 3/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich

Uchwała nr 4/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Jerzemu Wydmańskiemu tytułu naukowego profesora w sziedzinie nauk medycznych

Uchwała nr 5/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Andrzejowi Turkiendorfowi tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk medycznych

Uchwała nr 6/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Romualdowi Krajewskiemu tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk medycznych

Uchwała nr 7/2017

Rady Naukowej Centrum onkologii Inst}'tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 18 stycznia 2017 r.
o nadanie lek. Pawłowi Polanowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

Uchwała nr 8/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprarwie wyróżnienia rozprawy doktorskiej lek. Pawła polanowskiego

Uchwała nr 9/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Anny Skrzypczyk-Ostaszewicz oraz wyznaczenia promotora pomocniczego

Uchwała nr 10/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Magdaleny Mydłowskiej oraz wyznaczenia promotora pomocniczego

Uchwała nr 11/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Mydłowskiej

Uchwała nr 12/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Marioli Winiarek oraz wyznaczenia promotora pomocniczego

Uchwała nr 13/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marioli Winiarek

Uchwała nr 14/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Mateusza Spałka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 15/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Spałaka

Uchwała nr 16/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Podgórskiej oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 17/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Podgórskiej

Uchwała nr 18/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marka Kijonki oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 19/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marka Kijonki

Uchwała nr 20/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Alexandra Cortez oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 21/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Partycji Tudrej oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 22/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Niny Woźnialis

Uchwała nr 23/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Magdaleny Knetki-Wróblewskiej

Uchwała nr 24/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Mateusza Dąbkowskiego

Uchwała nr 25/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Piotra Wiśniewskiego

Uchwała nr 26/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Witolda Opiełki

Uchwała nr 27/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Kamińskiej-Winciorek oraz wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej

Uchwała nr 28/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Pigłowskiego na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 29/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. med. Adama Maciejewskiego na stanowisku Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Oddziale w Gliwicach Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Składowskiej-Curie

Uchwała nr 30/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Mrochem-Kwarciak na stanowisku Kierownika Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w Oddziale w Gliwicach Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Składowskiej-Curie

Uchwała nr 31/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Wojciecha Wysockiego na stanowisku Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Oddziale w Krakowie Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Składowskiej-Curie

Uchwała nr 32/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Beaty Sas-Korczyńskiej, prof. nadzw. na stanowisku Kierownika Samodzielnej Pracowni Terapii Protonowej w Oddziale w Krakowie Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Składowskiej-Curie

Uchwała nr 33/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zatrudnienia lek. Agnieszki Szadurskiej na stanowisku asystenta naukowego

Uchwała nr 34/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Dąbrowskiej

Uchwała nr 35/2017

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 18 stycznia 2017 r,
w sprawie przyjecia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lochmajer


Uchwały 2016


Uchrwała nr 1/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencii 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej i trzech Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

Uchwała nr 2/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 20I6-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie Regulaminu Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

Uchwała nr 3/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. przewodów doktorskich oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 4/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska adiunkta, profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 5/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. okresowych ocen dorobku naukowego
i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 6/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Rzecznika dyscyplinarnego

Uchwała nr 7/2016

Rady Naukowej Centrum onkologii Inst}'tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe - profesora zwyczajnego w Klinice Ginekologii Onkologicznej

Uchwała nr 8/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprarwie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Onkologii - Instytuttr im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uchwała nr 9/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie Regulaminu awansów na stanowiska naukowe

Uchwała nr 10/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
o odmowie nadania dr n. med. Tomaszowi Walaskowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna

Uchwała nr 11/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
o nadaniu mgr Anecie Bałabas stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Uchwała nr 12/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anety Bałabas

Uchwała nr 13/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Naumowicz oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 14/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentow w przewodzie doktorskim mgr Anny Naumowicz

Uchwała nr 15/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie ptzyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Macech-Klickiej i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 16/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej lek. Beaty Ostrowskiej i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 17/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Czapli i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 18/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Andrzeja Cieszanowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 19/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Pawła Blecharza na stanowisko profesora zrwyczajnego

Uchwała nr 20/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Sławomira Blamka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 21/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr n. med. Dagmary Rusinek na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 22/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 23/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr. n. med. Tomasza Lewandowskiego na stanowisku Kierownika Przychodni Onkologicznej I

Uchwała nr 24/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim lek. Agaty Celejewskiej

Uchwała nr 26/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uchwała nr 27/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu na restrukturyzację zadłużenia przeterminowanego w wysokości do 50 000 000 zł.

Uchwała nr 28/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe - adiunkta w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum onko1ogii - Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Uchwała nr 29/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie Regulaminu przeprowadzanla czynności w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 30/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
o nadaniu dr n. med. Beacie Urszuli Kotowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Uchwała nr 31/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
o nadaniu lek. Beacie Ostrowskiej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

Uchwała nr 32/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej lek. Beaty Ostrowskiej

Uchwała nr 33/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
o nadaniu mgr Ewelinie Macech-Klickiej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Uchwała nr 34/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
o nadaniu lek. Tomaszowi Pawlikowi stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

Uchwała nr 35/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Pawlika

Uchwała nr 36/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
o nadaniu mgr inż. Justynie Czapli stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Uchwała nr 37/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Czapli

Uchwała nr 38/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Doroty Księżniak-Baran oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 39/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Doroty Księżniak-Baran

Uchwała nr 40/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Magdaleny Stankiewicz oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 41/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Stankiewicz

Uchwała nr 42/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Romana Dubiańskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 43/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego lek. Marcina Maczkiewicza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 44/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sebastiana Zięby oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Uchwała nr 45/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sebastiana Zięby

Uchwała nr 46/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Jadwigi Rachtan na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 47/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr Urszuli Sulkolwskiej na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 48/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr Agaty Stanek-Widery na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 49/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr. n. med. Andrea d'Amico na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki PET w oddziale w Gliwicach Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uchwała nr 50/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Andrzeja Tukiendorfa na stanowisku Kierownika Zakładu Epidemiologii i Śląskiego Rejestru Nowotworów w Oddziale w Gliwicach Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uchwała nr 51/2016

Racdy Naukowej Centrum Onkoiogii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Łuczyńskiej oraz wyznaczeniu trzech członków Komisji Habilitacyjnej